AVÍS LEGAL
INTRODUCCIÓ:
El present document té com a finalitat l’establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts, propietat de Residència Llar Roser S.L., a les quals s’accedeix a través del domini . La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present avís Legal poden sofrir modificacions.
DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:
– Raó social: Residència Llar Roser S.L.
– CIF: B63404180
– Domicili: Carrer Europa, 73, CP 08228 FONTS, ELS (TERRASSA), Barcelona
– Telèfon: 935769866
– Correu electrònic: llarroser@yahoo.es
– Nom del domini:
USUÀRIES I USUARIS:
L’accés i ús d’aquest portal , atribueix la condició d’USUÀRIA/O, que accepta, des d’aquest accés i ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.
ÚS DEL PORTAL:
proporciona l’accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenlaces a xarxes socials, d’ara endavant continguts pertanyents a Residència Llar Roser S.L., o als seus licenciadores, als quals la usuària o l’usuari pugui tenir accés. La usuària o l’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts, o bé per a possibilitar la resposta en relació amb les seves consultes en els apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre la usuària o l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Residència Llar Roser S.L., per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.2, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Residència Llar Roser S.L.. En cap moment, excepte manifestació expressa en cas contrari, l’accés, navegació o utilització del lloc web o dels seus continguts confereix a la usuària o a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.
La usuària o l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Residència Llar Roser S.L.
En el cas que la usuària o l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a Residència LlarRoser S.L. a través de qualsevol dels canals habilitats per a això dins del nostre portal web, la usuària o l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho amb total llibertat, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, o qualssevol altres drets de terceres persones, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a terceres persones.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
Residència Llar Roser S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. El contingut, informació i consells expressats en aquest portal web han d’entendre’s com simplement orientatius. Residència Llar Roser S.L. no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud d’aquests, quedant exempt de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i usuàries que facin ús d’ells.
En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. Residència Llar Roser S.L. no respon de la veracitat i exactitud d’aquests, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i amb les usuàries que facin ús d’ells. Residència Llar Roser S.L. es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap mena de limitació. Així mateix, l’empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc i dels serveis que s’ofereixen en ell. Tampoc podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements en la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. Residència Llar Roser S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap mena de supervisió en Llocs Webs de terceres persones. Aconsellem a les usuàries i als usuaris dels mateixos que actuïn amb prudència i que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes Webs. Així mateix, els Usuaris/as que remetin qualsevol tipus d’informació a se asseguraran que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de terceres persones ni la legalitat vigent. Si Vostè creu que qualsevol contingut o informació d’aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li estaríem molt agraïts que es posés en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que consideri oportuns bé a l’adreça de correu electrònic llarroser@yahoo.es o en el següent número de telèfon 935769866 perquè puguem prendre les mesures oportunes.
MODIFICACIONS:
Residència Llar Roser S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
ENLLAÇOS:
En el cas que en nom del domini es posessin en funcionament enllacis o hipervínculos que recaiguessin en altres llocs d’Internet Residència Llar Roser S.L. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Residència Llar Roser S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
La usuària o l’usuari reconeix i accepta que Residència Llar Roser S.L. no serà responsable de les pèrdues o danys en què la usuària o l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest lloc web o altres recursos.
DRET D’EXCLUSIÓ:
Residència Llar Roser S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de terceres persones, a aquells usuaris i a aquelles usuàries que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
GENERALITATS:
Residència Llar Roser S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació entre Residència Llar Roser S.L. i la usuària o l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. I sempre que la normativa vigent a aquest efecte estableixi la possibilitat per a les parts la submissió a un fur determinat qualsevol controvèrsia entre la persona responsable del lloc web i la usuària o l’usuari se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de FONTS, ELS (TERRASSA)